BBC- Bureau voor Bemiddeling & Conflictmanagement

Samen is de oplossing

Bemiddeling/mediation:

BBC kan u de volgende diensten leveren: bemiddeling, mediation, conflictmanagement en projectmanagement. De opdrachtgevers komen uit het bedrijfsleven, midden- en klein bedrijf, uit de overheid of zijn particulieren.

De oplossing in eigen hand

Bemiddeling


Bemiddeling is een vorm van het oplossen van een conflict waarbij de verhoudingen tussen de betrokkenen nog redelijk in tact zijn. Het wordt ook wel “begeleid onderhandelen” genoemd en is minder formeel dan mediation.

Mediation


Mediation is een methode om een verder geëscaleerd conflict op een meer formele wijze op te lossen. Ook hierbij wordt de (werk) relatie tussen de betrokkenen verbeterd of hersteld.

Conflictmanagement


Conflictmanagement wordt toegepast indien de partijen zakelijk met elkaar verbonden zijn. Partijen hebben een conflict maar ze hebben ook samen een zakelijk belang of project dat door het conflict stilvalt.

Projectmanagement


Projectmanagement is het organiseren en aansturen van projecten. Vanuit het zusterbureau MPM – Van der Meer Project management en Mediation ligt onze expertise met name in de (woning)bouw, civiele bouw en water gerelateerde projecten.

Meer Mediaton

Samen is de oplossing