BBC- Bureau voor Bemiddeling & Conflictmanagement

Samen is de oplossing

Bemiddeling/mediation:

BBC kan u de volgende diensten leveren: bemiddeling, mediation, conflictmanagement en projectmanagement. De opdrachtgevers komen uit het bedrijfsleven, midden- en klein bedrijf, uit de overheid of zijn particulieren.

De oplossing in eigen hand

Bemiddeling


Bemiddeling is een vorm van het oplossen van een conflict waarbij de verhoudingen tussen de betrokkenen nog redelijk in tact zijn. Het wordt ook wel “begeleid onderhandelen” genoemd en is minder formeel dan mediation.

Mediation


Mediation is een methode om een verder geëscaleerd conflict op een meer formele wijze op te lossen. Ook hierbij wordt de (werk) relatie tussen de betrokkenen verbeterd of hersteld.

Conflictmanagement


Conflictmanagement wordt toegepast indien de partijen zakelijk met elkaar verbonden zijn. Partijen hebben een conflict maar ze hebben ook samen een zakelijk belang of project dat door het conflict stilvalt.

Beleidsbemiddeling


Beleidsbemiddeling betreft maatschappelijke kwesties waar één of meer overheden bij betrokken zijn. Er spelen meerdere belangen en beleidsterreinen waarbij de partijen zoeken naar een overeenkomst. Als er veel speelt, het een lang proces is of als men elkaar niet vertrouwt, is het lastig om er zonder hulp uit te komen.

Harm van der Meer

Harm van der Meer


De drijvende kracht van Harm van der Meer bij zijn mediations is: ‘samen is de oplossing’. Je bent in een vervelende situatie terecht gekomen. Dat geeft negatieve effecten en het kost je energie; je vele gedachten belemmeren je zicht op een oplossing. Voor het oplossen van je probleem zal je in gesprek moeten gaan met de andere partij. Aldoende komen de belangen van jou en van de ander op tafel. Als bemiddelaar/ mediator kan ik zo’n gezamenlijk gesprek begeleiden en managen. Met elkaar zorgen wij ervoor dat er een door alle partijen gedragen oplossing gevonden wordt.

Projectmanagement


Projectmanagement is het organiseren en aansturen van projecten. Vanuit het zusterbureau MPM – Van der Meer Project management en Mediation ligt onze expertise met name in de (woning)bouw, civiele bouw en water gerelateerde projecten.

Meer Mediation

Samen is de oplossing