Conflict management zakelijk

Bemiddeling bij zakelijke conflicten

Onder zakelijk Conflictmanagement wordt een bemiddeling verstaan die bij zakelijke conflicten hoort. Dat kan een conflict zijn dat aan het ontstaan is of dat al aanwezig is.

Bij conflictmanagement willen partijen, net als bij bemiddeling / mediation, het conflict oplossen. Maar in tegenstelling tot bemiddeling / mediation brengt het conflict intussen ook negatieve zakelijke gevolgen met zich mee en die gevolgen hebben daarom ook management nodig.

Partijen hebben een gezamenlijk project of een klant maar door de verstoorde onderlinge relatie zijn partijen niet meer in staat om de zakelijke gevolgen daarvan (goed) op te lossen. De klanten of het gezamenlijke project rekenen er ondertussen wel op dat de zakelijke gevolgen opgelost worden of dat zij er geen hinder van ondervinden dat de partijen het niet met elkaar eens zijn. Dit speelt o.a. bij projecten in de bouw en civiele techniek.

Daarom wordt bij conflict management naast het oplossen van het conflict, dat tussen de partijen speelt, ook gewerkt aan het besturen en het oplossen van de onderliggende gezamenlijke zakelijke situatie. De ‘show must go on’ ofwel partijen hebben onderling een conflict maar de gezamenlijke klant of het gezamenlijke project kan intussen niet stil vallen. Want als dat stil valt, hebben de partijen een nog groter probleem en kan de financiële schade flink oplopen.

Ook hierbij blijven de partijen zelf verantwoordelijk voor de zakelijke oplossing terwijl de conflictmanager optreedt als coördinator of manager in het project of naar de klant. Een dergelijk bemiddelingstraject kan langere tijd doorlopen en de conflict manager werkt in opdracht van de partijen (dus niet voor één van de partijen).

00000002

Harm van der Meer

BBC – Bureau voor Bemiddeling & Conflictmanagement
Telefoon: 010 – 51 185 31
Mobiel: 06 – 51 25 53 95

Meer informatie?

Ik neem graag de mogelijkheden met u door

Contact

Meer Mediation

Samen is de oplossing