Hoe werkt Mediation?

Een informeel en flexibel proces

Tijdens de eerste mediation-bijeenkomst bespreken en ondertekenen de betrokkenen samen met de mediator de mediation-overeenkomst.

Van tevoren is de mediationovereenkomst in concept toegestuurd. In deze overeenkomst worden de afspraken over de manier van werken tijdens de mediation vastgelegd. Essentieel daarbij zijn de vertrouwelijkheid (geheimhoudingsplicht), de vrijwilligheid en de inspanningsverplichting om aan een oplossing mee te werken. Hierna start de mediation zelf. Mediation is een informeel en flexibel proces. Door vragen te stellen brengt de mediator de vastgelopen communicatie weer op gang; de mediator nodigt zo de betrokkenen uit om elkaar inzicht te geven in de achtergronden van het conflict en van hun standpunten. Wat is er gebeurd en hoe heeft ieder dat beleefd? De betrokkenen zetten zich actief in. De mediator stimuleert tot overleg, kiest geen partij en scheidt emoties en zaken. Het gaat om wat de betrokkenen willen (de wederzijdse belangen) en hun toekomst. De oplossingen die betrokkenen kiezen worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Een mediationbijeenkomst duurt circa 1,5-2 uur. Het aantal bijeenkomsten varieert, maar ligt gemiddeld rond de 3 tot 5.
 

Conflicten waarmee u bij mij terecht kunt

Ik behandel zowel conflicten in de zakelijke als in de privésfeer.

Bij zakelijke conflicten kunt u denken aan:

  • Contracten, overeenkomsten en/of leveringen,
  • Arbeid, arbeidszaken tussen werknemers onderling resp. met de werkgever, ziekte, ontslag, disfunctioneren,
  • Geschillen in de bouw bij bouwprojecten (ook Bouwmediation genoemd) zoals schades, opleverpunten, planning, kwaliteit,
  • Geschillen tussen overheid en burger of bedrijf (over vergunningen, schades, bestemmingsplannen), klachten (procedures),
  • huur en verhuur,
  • geschillen in de land- en tuinbouw en agrarische sector.

Bij conflicten in de privésfeer kunt u denken aan:

  • Verstoorde relaties tussen partners, kinderen, familieleden,
  • Burenruzie(s) resp. buurtbemiddeling.
     

Samenwerking

Indien het voor een opdracht nodig is, werk ik samen met andere mediators of deskundigen.
 

MfN-Mediator

Ik ben ingeschreven als MfN geregistreerd mediator en bij de Rechtbank Rotterdam en Dordrecht. MfN staat voor het landelijk register van de Mediatorsfederatie Nederland in Rotterdam. Op de mediation zijn het MfN Mediation Reglement en de gedragsregels van toepassing. Reglement en gedragsregels zijn op aanvraag verkrijgbaar. Ik ben ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan desgewenst een zaak op toevoeging doen.

Harm van der Meer

BBC – Bureau voor Bemiddeling & Conflictmanagement
Telefoon: 010 – 51 185 31
Mobiel: 06 – 51 25 53 95

Meer informatie?

Ik neem graag de mogelijkheden met u door

Contact

Meer Mediation

Samen is de oplossing