Projectmanagement

Van der Meer Projectmanagement en Mediation

Projectmanagement

 

Naast Bemiddeling verzorgt Harm van der Meer ook Projectmanagement. Via het nevenbureau Van der Meer Projectmanagement en Mediation (MPM) lever ik projectmanagement en projectcoördinatie voor (onderhouds) projecten in de woningbouw, de civiele bouw, de civiele techniek, de ruimtelijke ordening en bij het ontwikkelen van locaties waar windturbines geplaatst kunnen worden.

Het werk kan gaan vanaf de Initiatief fase via de Definitie fase, de Voorbereiding fase, de Contractering fase (aanbesteding) t/m de Realisatie van een project. Daarbij komen thema’s aan de orde zoals:

 • projectmanagement, projectmanager,
 • projectcoördinatie, projectcoördinator of coördinator,
 • vergunningen management,
 • contract zaken, subsidies,
 • herontwikkelen of revitaliseren van gebouwen,
 • woonzorgcomplex, 55+ -woningen,
 • Collectief Partikulier Opdrachtgeverschap of bouwen in eigen beheer,
 • landgoedontwikkeling,
 • locatie ontwikkeling windturbines, windturbine locatie,
 • stedelijke ontwikkeling,
 • landelijk gebied en water.

Ik werk met eigen inzet en door samen te werken met derden. Voor specifieke berekeningen wordt gebruik gemaakt van de kennis van derden.

Mijn opdrachtgevers zijn familie-, midden- en kleinbedrijf (MKB), locale overheden, zoals gemeente, waterschap, woningcorporatie, zorginstelling, provincie resp. projectontwikkelaars, projectmanagementbureaus en particulieren.

Meer Mediation

Ook voor uw projectmanagement!