Harm van der Meer

Persoonlijk

hvdmAls je in een conflict terecht bent gekomen dan geeft dat spanning en het kost je energie. Je vele gedachten malen door je hoofd terwijl je nauwelijks een oplossing ziet gloren. In je eentje bereik je geen oplossing. Het lastige is dat je in gesprek zal moeten gaan met de andere partij. Mijn motto is: ‘samen is de oplossing’. De partijen en de bemiddelaar/mediator gaan gezamenlijk in gesprek. Ieders belangen komen op tafel en met elkaar werken we naar een oplossing waar ieder zich in vindt.

Achtergrond

Opgegroeid in de Hoekse Waard, Rotterdam en Delft heb ik altijd interesse voor milieugerichte  en duurzame zaken, zoals het bewust omgaan met (fossiele) energie en het opwekken van duurzame energie. Na mijn opleiding tot civiel ingenieur aan de TU-Delft (Algemene Civiele Techniek, Civiele Bouwkunde en Civiele Bedrijfskunde) heb ik 15 jaar gewerkt bij 3 grote bouwbedrijven en een projectontwikkelaar. Dit betrof de ontwikkeling, voorbereiding resp. uitvoering van woningen en bedrijfsgebouwen. Een leuke en actieve periode. Toen ik merkte dat het ontwikkelen van locaties waarop windturbines geplaatst kunnen worden (om daarmee uit de wind duurzame elektriciteit op te wekken) veel overeenkomsten heeft met de projectontwikkeling van locaties voor bouwprojecten, ben ik gaan werken in de windenergiebranche. Ook dat was een leuke tijd. Vervolgens ben ik gaan werken bij private en gemeentelijke ingenieursbureaus in de civiele bouw en infrastructuur. Dit omvat het voorbereiden van bouw- en woonrijp maken van terreinen, riolering, wegen, watergangen, kades, bruggen en gebouwen.

Interesse in mediation

In mijn werk en mijn verenigingsleven merkte ik dat ik betrokken werd bij het oplossen van conflicten die in die organisaties ontstonden. Ik wil graag mensen prettig en effectief laten samenwerken en ik streef ernaar om processen op praktische wijze te optimaliseren. Ik merkte dat ik bij conflicten interesse heb voor de meningen van de beide partijen (‘de twee kanten van de medaille’). Vanuit deze ervaringen ben ik mijn (post hbo-) opleiding tot mediator gaan volgen. Momenteel pas ik bemiddeling/ mediation en conflictmanagement toe via mijn bureau BBC en als mediator/buurtbemiddelaar bij Politie Haaglanden.

Conflict

Als mensen in conflict met elkaar zijn en we komen tot een gesprek dan geeft dat spanningsvolle gesprekken. Dat vraagt soms veel energie van de betrokkenen. In mijn mediations kan ik helpen om vastgelopen relaties weer in beweging te krijgen. De partijen gaan weer en op een andere wijze met elkaar om. Door daarbij, met een realistische instelling, te vragen wat de mensen willen, wordt weer naar de toekomst gekeken. De uitgangsvraag is: Hoe gaan we dit oplossen en hoe gaan we in de toekomst met elkaar om?

Harm van der Meer beschreven in meer formele bewoordingen

Opleiding: .

  • TU Delft civiele techniek (Algemene Civiele Techniek, Civiele Bouwkunde en Civiele Bedrijfskunde)
  • beroepsrelevante cursussen
  • mediator-opleiding (MfN register mediator)

Profiel: Vertrouwenwekkende mediator/ (conflict) bemiddelaar, ingenieur met brede ervaring, conflictbemiddelaar, optimaliseert (bedrijfs)processen, ontwikkelt bouw- en infrastructurele projecten, werkt vooruitziend, resultaatgericht, pragmatisch, integer, gedreven, met humor en denkt conceptioneel. Ervaringsgebieden:

  • mediation in het eigen Bureau voor Bemiddeling & Conflictmanagement (BBC)
  • project management in eigen bureau Van de Meer Projectmanagement en Mediation (MPM)
  • projectleiding bij ingenieursbureau’s
  • projectontwikkeling en voorbereiding bij grote bouwondernemingen
  • ontwikkeling locaties om windturbines te plaatsen

Meer Mediation

Samen is de oplossing